Bilimsel Araştırma Projeleri İle İlgili Sık Sorulan Sorular

 

 

1. Bilimsel Araştırma Projelerine nasıl başvurabilirim?

Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projelerine başvuru her bir fakülte için ayrı ayrı yapılmaktadır. Başvuru, proje yürütücüsü tarafından kadrolu çalıştığı fakültenin araştırma alt komisyonuna yapılır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Projelerine başvuru Şubat 2007 tarihinden itibaren internet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için proje yürütücüsü ve projede görev alan yardımcı araştırıcıların sisteme kayıt olması ve proje yürütücüsünün ilgili adımları takip ederek proje başvurusunu gerçekleştirmesi gereklidir. Proje başvurusu için ayrıca bütçe gerekçesi ile ilgili belgeler (proforma faturalar), araştırmada yer alan araştırıcıların özgeçmişleri ve gerekiyorsa etik kurul başvuru belgesi gerekli olduğundan dijital ortamda proje yürütücüsü tarafından başvuru esnasında hazır bulundurulmalıdır.

 

Proje başvurunuzu internet üzerinden onaylayınca başvurunuz işleme alınır ve pdf formatında proje başvuru formunuz oluşturulur. Bu formu basarak gerekli bölümlerinin imzalanması ve diğer belgeler ile beraber (araştırıcı özgeçmişleri, proforma faturalar, etik kurul başvuru belgesi) iki basılı kopya ve tüm belgelerin bulunduğu bir CD ile Araştırma Projeleri Alt Komisyon bürosuna elden teslim etmeniz gereklidir.

 

2. İnternet üzerinden proje başvurusu yapabiliyorsam niçin ayrıca başvurumu basılı olarak da teslim etmem gerekiyor?

Başvurunuz resmi bir başvurudur. Ülkemizde dijital imza kullanılmaya başlandığı halde henüz resmi belgeler ile ilgili yaygınlaşan ve kabul gören bir uygulama süreci oluşmadığından başvurunuzu ayrıca elden imzalayarak teslim etmeniz gerekmektedir. İnternet başvurusu projenizin değerlendirme sürecini hızlandırdığı ve kayıt altına aldığı için tercih edilmiştir.

 

3. Başvuru formlarını nasıl temin edebilirim?

Başvuru formunuz internet başvurusu esnasında otomatik olarak oluşturulacağı için ayrıca bir forma gerek bulunmamaktadır. Bununla beraber internet başvuru sistemi Ege Üniversitesi’nin Araştırma Projeleri Başvuru formunu esas aldığı için fikir vermesi ve proje başvuru hazırlıklarınızı kolaylaştırması için ilgili formu Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğünün internet sayfalarından (http://www.bap.ege.edu.tr) indirebilirsiniz.

 

4. Proje başvurusu için belli başvuru süreleri var mı?

Proje başvurusu için belli tarihler bulunmamaktadır. Proje başvurunuzu yıl içinde herhangi bir dönemde yapabilirsiniz. Araştırma Alt komisyonlarınca değerlendirilmesi yapılan projelerin Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Şube Müdürlüğüne gönderilmesi tüm fakültelerce yıl içinde aynı dönemlerde yapıldığı için projelerin toplam değerlendirilme süreci başvurunun yapıldığı aya bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

 

5. Proje başvuruları nasıl değerlendiriliyor?

Proje başvurunuz öncelikle Araştırma Projeleri Alt Komisyon Bürosu elemanlarınca teknik olarak değerlendirilmektedir. Gerekli belgelerin eksik olması durumunda başvurunuz işleme alınmamaktadır. Başvuru aşamasında göreceğiniz ilk değerlendirme formunu kullanarak başvurunuz için gerekli belgelerin listesini kontrol edebilirsiniz.

 

Teknik yeterlilikleri yerine getiren projeler araştırma yürütücüsünün bağlı olduğu bölümden bir araştırma alt komisyon üyesine ilk bilimsel değerlendirilmesinin yapılması için gönderilmektedir. İlgili komisyon üyesi raportör olarak projeyi yapılacak olan ilk Araştırma Alt Komisyon toplantısında araştırma Alt Komisyon üyelerine sunmakta ve proje ile ilgili hakem önerilerini bildirmektedir.

 

Hakemler o alanda çalışması bulunan Ege Üniversitesi dışından araştırıcılar tarafından seçilmektedir.

 

6. Proje Önerim kaç hakeme gönderiliyor?

Proje teklifiniz Ege Üniversitesi dışından konunun uzmanı iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerin incelemeyi kabul etmeyebilecekleri göz önünde tutularak ayrıca iki yedek hakem de belirlenmektedir.

 

7. Proje önerimin değerlendirilmesinde hangi ölçütler göz önüne alınıyor?

Projeler hakemler tarafından projenin özgün değeri (30 p), yaygın etkisi (20 p), yapılabilirliği (50 p) ana başlıkları altında değerlendirilmektedir. Projenin değerlendirilmesi ile ilgili iki hakem görüşü arasında farklılıklar bulunuyorsa proje değerlendirilmek üzere üçüncü hakeme gönderilmektedir. Hakem değerlendirilmeleri tamamlanan projeler ile ilgili değerlendirme dosyası raportörler tarafından hazırlanarak Araştırma Alt Komisyonuna sunulmaktadır.

 

8. Hakem sonuçlarına itiraz edebilir miyim?

Değerlendirme sonrası desteklenemeyen projeler ile ilgili hakem görüşleri araştırıcılara bildirilmektedir. Eğer bilimsel olarak karşıt görüşleriniz varsa projenizin değerlendirme sonucuna yazılı olarak gerekli bilimsel savlarınız ve literatür ile beraber itiraz edebilirsiniz.

 

9. Hakem belirlenmesinde önerim olabilir mi?

Projeniz ile ilgili konunun uzmanı araştırıcıları bildirebilirsiniz ancak bu projenizin değerlendirilmek üzere bu isimlere gönderileceği anlamına gelmemektedir Fakat, aynı konuda çalışan ve çıkar çatışması içinde olabileceğinizi düşündüğünüz kişilerin isimlerini bildirmeniz durumunda projeniz değerlendirilmek üzere bu hakemlere gönderilmemektedir.

 

10. Araştırma Alt Komisyon toplantıları hangi sıklıkla yapılmaktadır?

Araştırma Alt Komisyon toplantıları üyelerinin salt çoğunluğunun sağlandığı (5 üye) her Perşembe toplantı yapmaktadır.

 

11. Değerlendirme sonrası süreç nasıl işliyor?

Projenizin desteklenmesi Ege Üniversite Araştırma Komisyonunca uygun görüldüğünde durum Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından size bildirilmektedir. Projenizin kabulü sonrası en kısa sürede http://www.bap.ege.edu.tr adresinden indireceğiniz protokolü doldurarak Bilimsel Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğüne teslim etmeniz gereklidir. Projenizin başlangıç tarihi projenizin Araştırma Komisyonunca kabul edildiği tarihtir.

 

12. Proje ara raporları ve proje kesin raporunu nasıl ve ne zaman vermem gerekiyor?

6 ayda bir proje ara raporlarınızı Araştırma Projeleri Alt Komisyon Bürosuna (390 2454- 390 2464) teslim etmeniz gerekmektedir. Ara rapor formunu http://www.bap.ege.edu.tr adresinden temin edebilirsiniz. Ayrıca gerekli diğer formlara da aynı internet adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Ana Sayfa